Restaurant Piren, Kristineberg

Med årstidernas växlingar varieras planteringarna på Restaurant Piren. Det dramatiska läget på en pir i Mälaren, med en industribetonad lokal kontrasteras av den färgglada och brokiga inredningen. Krukor och växter följer samma tankegång; strama stora krukor i rost och mörkgrått fylls med växter i olika former med mycket murgröna och andra växter som hänger över kanterna och mjukar upp. På sommaren hålls färgskalan mestadels åt det roströda, orange, vinröda och gult med enstaka inslag av blått och silver. Även växternas och bladens former är viktiga; spretig, spetsig Cordyline placeras bredvid ett mörkgrönt buxbomsklot.