Trädgårdsdesign Solsidan

Herrgårdsliknande hus, Solsidan

En av de äldsta villorna på Solsidan i Saltsjöbaden fick en inramning som bättre passade dess stil. Samtidigt rättades problem med dränering till. Infarten kantas av uppstammade Blodplommon vars färg kontrasterar vackert mot det mjukt gula huset och allt det gröna. Ytan närmast huset fick en bred grusgång som följer husets och den rundade entréns … Läs mer

Sekelskifteshus i Saltsjöbaden

Den drygt 100 år gamla villan i Saltsjöbaden hade problem med dränering och en mycket förfallen trädgård med nedfallna stödmurar. De nya stödmurarna som skapar bättre parkeringsmöjligheter är byggda av s k L-stöd och klädda med tegel återvunnet för tredje gången. Kantsten av granit skiljer gräsmattan från grusgång. Under balkongen fanns en svårskött rabatt. Den … Läs mer

Trädgårdsarkitekt

Sommarställe Stockholms Skärgård

Ute på en skärgårdsö ligger en samling hus. Ett av dem ligger högt och omgärdades av en brant slänt full med tistlar. Den branta slänten terrasserades med stora stenar som fraktades dit med båt och lades på plats med traktor. Terrasserna fylldes med jord och planteringen består av perenner, bergtall, kryp-en osv. Växterna är skärgårdsinspirerade … Läs mer

Villa i Bromma

En villa i Bromma fick i samband med dränering även ny trädgård med mycket vintergrönt. Lagerhägg, thuja och även låga buxbomshäckar ger struktur. Bakom dem är växtligheten friare och mindre stram, bl a i form av Vidjehortensia ’Anna Belle’.

Masri residence

Mrs. Masri contacted me because the small townhouse back yard in Falls Church VA was very uninteresting, dull, charmless and didn’t invite you to be there. It was a regular back yard, 20×20’ with a concrete slab as patio, one tree and an ugly ac-unit that needed to be screened. She wanted a peaceful haven … Läs mer

Karch residence

The Karch residence from 1790 is located in the heart of Old Town Alexandria, VA. It’s a townhome with two gardens, one side yard and one back yard, we’ll be concentrating on the back yard. When I first came in contact with the Karch family the two gardens looked awful. The uneven and old pavement … Läs mer

Mycket plats på en liten yta

Bland all bråte fanns en japansk lönn- det enda värt att spara. Målet var att göra plats för många gäster och att sammanföra det västerländska med en touch av österländsk tradition. Låga, breda murar skapade plats för många och bakom dessa planterade vi. Mycket tid och möda lades ner på utförandet av murar och mönster … Läs mer