Sekelskifteshus i Saltsjöbaden

Den drygt 100 år gamla villan i Saltsjöbaden hade problem med dränering och en mycket förfallen trädgård med nedfallna stödmurar. De nya stödmurarna som skapar bättre parkeringsmöjligheter är byggda av s k L-stöd och klädda med tegel återvunnet för tredje gången. Kantsten av granit skiljer gräsmattan från grusgång.

Under balkongen fanns en svårskött rabatt. Den ersattes med natursten i olika storlekar och skiftande färger. Den sluttande entrégången ersattes av trappsteg av granit samt viloplan av återvunnet skiffer.

Grindstolparna är liksom murarna av återvunnet tegel och urnorna av gjutjärn. Även grindarna är återvunna och kapade för att passa i höjd.

Arbetet gjordes i samarbete med Södertörn Miljö Transport & Byggnad