Mycket plats på en liten yta

Bland all bråte fanns en japansk lönn- det enda värt att spara. Målet var att göra plats för många gäster och att sammanföra det västerländska med en touch av österländsk tradition. Låga, breda murar skapade plats för många och bakom dessa planterade vi. Mycket tid och möda lades ner på utförandet av murar och mönster eftersom att ju mindre ytan är ju viktigare blir detaljerna.