Saltsjöbadens Golfklubb

Området uppe vid klubbhuset var i behov av en förändring för att skapa en trevligare inramning till entrén och restaurangen. För besökare som inte var bekanta med området var det t ex svårt att hitta entrén, detta åtgärdades. Det kändes alltför öppet och flackt, därför skapades en lägre, avlång kulle som planterades.