Gravområde Saltsjöbadens Kyrkogård, Skogsö, Saltsjöbaden