Trädgårdsarkitekt

Sommarställe Stockholms Skärgård

Ute på en skärgårdsö ligger en samling hus. Ett av dem ligger högt och omgärdades av en brant slänt full med tistlar. Den branta slänten terrasserades med stora stenar som fraktades dit med båt och lades på plats med traktor. Terrasserna fylldes med jord och planteringen består av perenner, bergtall, kryp-en osv. Växterna är skärgårdsinspirerade … Läs mer