Privat


Villa i Bromma

En villa i Bromma fick i samband med dränering även ny trädgård med mycket vintergrönt. Lagerhägg, thuja och även låga buxbomshäckar ger struktur. Bakom dem är växtligheten friare och mindre stram, bl a i form av Vidjehortensia ’Anna Belle’.

Sommarställe Stockholms skärgård

Ute på en skärgårdsö ligger en samling hus. Ett av dem ligger högt och omgärdades av en brant slänt full med tistlar. Den branta slänten terrasserades med stora stenar som fraktades dit med båt och lades på plats med traktor. Terrasserna fylldes med jord och planteringen består av perenner, bergtall, kryp-en osv. Växterna är skärgårdsinspirerade och lockar till sig stora mängder av fjärilar och humlor.

Det andra huset ligger lägre och fick en mindre plantering, även den med en lägre mur av natursten och skärgårdsinpirerade växter.

Sekelskifteshus i Saltsjöbaden

Den drygt 100 år gamla villan i Saltsjöbaden hade problem med dränering och en mycket förfallen trädgård med nedfallna stödmurar. De nya stödmurarna som skapar bättre parkeringsmöjligheter är byggda av s k L-stöd och klädda med tegel återvunnet för tredje gången. Kantsten av granit skiljer gräsmattan från grusgång.

Under balkongen fanns en svårskött rabatt. Den ersattes med natursten i olika storlekar och skiftande färger. Den sluttande entrégången ersattes av trappsteg av granit samt viloplan av återvunnet skiffer.

Grindstolparna är liksom murarna av återvunnet tegel och urnorna av gjutjärn. Även grindarna är återvunna och kapade för att passa i höjd.

Arbetet gjordes i samarbete med Södertörn Miljö Transport & Byggnad

Herrgårdsliknande hus, Solsidan

En av de äldsta villorna på Solsidan i Saltsjöbaden fick en inramning som bättre passade dess stil. Samtidigt rättades problem med dränering till.

Infarten kantas av uppstammade Blodplommon vars färg kontrasterar vackert mot det mjukt gula huset och allt det gröna. Ytan närmast huset fick en bred grusgång som följer husets och den rundade entréns konturer, kantad av granitkantsten. En buxbomshäck följer grusgången och förstärker husets herrgårdskaraktär.

Vid det gamla päronträdet finns förmiddagssolen. Där gjordes en oval uteplats av skiffer med blommande plantering runtom. I planteringen finns en klotformad liten fontän som låter väldigt behagligt.

Alla växter som har använts i trädgården är tidstypiska för 1920-talet. Det finns Buxbom, Hortensia, Rhododendron, Alunrot, Lammöra, Solhatt, Lavendel m fl.

Arbetet gjordes i samarbete med Södertörn Miljö Transport & Byggnad

Nybyggd villa, Vendelsö

I en sluttning ner mot en insjö på Vendelsö ligger en vit villa. Utmaningen bestod i att skapa en trädgråd i terrasseringar med trappor och stödmurar som kändes behaglig och okonstlad men samtidigt genomtänkt ner till sista centimetern, trappor och gångar är avsiktligt breda föra att harmoniera med husets storlek.

Överallt finns inslag av natursten, från små kattskallar till enorma stenbumlingar. Gräsmattan har en distinkt form som framhävs av den breda stenkanten. Planteringen kantas av låga gröna häckar av klotthuja. Den gröna ramen gör att perennplanteringen innanför kan tillåtas vara lite vild och busig; trädgården ger ett lugnt intryck ändå. Färgvalet är mycket rosa med inslag av blått, silver och vinrött.

Intill en vacker berghäll i direkt anslutning till gräsmattan finns uteköket. Förutom rejält tilltagna arbetsytor och uteplats av skiffer, finns en vedeldad ugn som man kan baka bröd i och laga mat.

Arbetet gjordes i samarbete med Södertörn Miljö Transport & Byggnad

Nyrenoverad 70-talsvilla Saltsjöbaden

Tomten till den nyrenoverade 70-talsvillan i Saltsjöbaden fick en total ansiktslyfting. Tomten rensades på sly och buskage, efteråt kändes den dubbelt så stor. En stödmur byggdes på baksidan som möjliggör en planare yta ovanför och båtuppläggningsplast nedanför. Två nya uteplatser byggdes, en frukost- och lunchveranda på ena sidan och en större på andra sidan med kvällssol och plats för grill och umgänge.

Planteringen går i vinrött (Blodplommon, Berberis, Rödbladig Perukbuske, Smällspirea) och silver (Lammöra, Lavendel) utöver det gröna, med inslag av blått och rosa som bryter vackert mot den vita fasaden med grå grund.